Данни на покана за участие в търг

Deadline for receipt of tenders has been extended until 16/09/2019 Local time: 14:00
Заглавие:
Предоставяне на проучване за разбиране на миграцията, свързана с убежището (SAM)
Възлагащ орган:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Дата на публикация в TED:
02/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
16/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
EASO/2019/734
Предоставяне на проучване за разбиране на миграцията, свързана с убежището (SAM)
Специфичната цел на проекта SAM е да се проведе мащабно проучване на лицата, търсещи убежище, и на лицата, ползващи се с международна закрила, настанени в 3 европейски държави - Белгия, Франция и Норвегия (държави, участващи в проучването). Събраната информация ще бъде използвана предимно за по-добро разбиране на факторите на привличане и отблъскване, историята на пътуванията и очакванията за интеграция на населението в приемните центрове. Количествените данни и качествена информация ще се събират директно от приемащото население, като се използва предварително определен протокол за вземане на извадка. В резултат на това, ще бъде изготвен доклад, който EASO ще използва за вътрешни цели.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
79311000
NO / BE / FR
Additional CPV Supplementary CPV
79311300
79315000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
02/08/2019 00:00
16/09/2019 14:00
17/09/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 154-378775
Поправка
12/08/2019 00:00
2019/S 148-363136
Обявление за поръчка
02/08/2019 00:00