Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Закупуване на системи за сензорни кутии
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Дата на публикация в TED:
29/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
30/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2019/OP/1753
Закупуване на системи за сензорни кутии
Закупуване на системи за сензорни кутии.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
38344000
ITC41
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
29/08/2019 00:00
30/09/2019 16:00
04/10/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 166-405777
Обявление за поръчка
29/08/2019 00:00