Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Укрепване на независим мониторинг на емисиите от парникови газове от поземлени д...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
28/05/2014
Краен срок за получаване на оферти:
14/07/2014
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.A.2/ETU/2014/0008.
Укрепване на независим мониторинг на емисиите от парникови газове от поземлени дейности за публикуване, сравняване и...
Укрепване на независим мониторинг на емисиите от парникови газове от поземлени дейности за публикуване, сравняване и съгласуване на оценки: общата цел на тази поръчка е да разработи доказателство за концепция за обществено достъпни, изчерпателни, глобални системи за пространствена информация относно земно покритие, емисии от земята, използване на земята и свързаните тенденции. Такива системи ще бъдат предвидени за постепенното съгласуване на оценки и съществени методологии, за улесняване разпространението на информация, за определяне на горещи точки на емисии от земята и за подреждане по приоритети на ефективни и ефикасни действия по климата в областта на земеделското, горското стопанство и друго използване на земята (AFOLU), в глобален мащаб (намаляване и управление на риска). Това усилие ще допринесе за създаването на възможности, доверие и споделено разбирателство между всички страни, подготвящи своя принос към споразумението във връзка с климата от 2015 г., с оглед да стане напълно действащо до 2020 г.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
28/05/2014 00:00
N/A
14/07/2014 16:00
28/07/2014 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2014/S 102-177726
Обявление за поръчка
28/05/2014 00:00