Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на рекламни продукти за CEPOL
Възлагащ орган:
European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)
Дата на публикация в TED:
23/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
05/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
CEPOL/PR/OP/2019/002
Доставка на рекламни продукти за CEPOL
Целта на поръчката е да се снабди CEPOL с широка гама от висококачествени рекламни продукти, които позволяват на CEPOL да предостави на участници в мероприятия и обучителни дейности, посетители, целеви групи и широката общественост информация относно CEPOL, и които да помогнат да се повиши осведомеността относно CEPOL и да се подсили имиджът ѝ.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/working-with-cepol/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
39294100
HU110
Additional CPV Supplementary CPV
79800000
22462000
30192000
79342200
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
23/07/2019 00:00
05/09/2019 10:30
11/09/2019 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 140-343566
Обявление за поръчка
23/07/2019 00:00