Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за услуги в подкрепа на развитието на стратегически контекстуални...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
01/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
30/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
19.CAP.OP.221
Рамков договор за услуги в подкрепа на развитието на стратегически контекстуални казуси (SCC) и ключови стратегически дейности (KSA)
Изпълнителят ще предостави на EDA услуги, като например:— разработката и актуализацията на стратегически контекстуални казуси (SCC);— анализите (докладите) на ключови стратегически дейности (KSA);Следващите 5 конкретни поръчки се очаква да бъдат сключени през 2019 г.:— конкретна поръчка 19.CAP.SC.050 във връзка със SCC „Въздушно превъзходство“;— конкретна поръчка 19.CAP.SC.141 във връзка със SCC „Надстройка, модернизация и развитие на земни платформи“;— конкретна поръчка 19.CAP.SC.053 във връзка със SCC „Морски маневри“;— конкретна поръчка 19.CAP.SC.054 във връзка със SCC „Война с подводно-контролирани мини и мултистатично подводно откриване“;— конкретна поръчка 19.ISE.SC.046 във връзка с KSA анализите на избрания капацитет и приоритетните технологии.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Най-добро съотношение качество/цена
73000000
BE
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
01/08/2019 00:00
30/09/2019 17:00
01/10/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 147-360898
Обявление за поръчка
01/08/2019 00:00