Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване на рисковете от пране на пари, финансиране на терористи и измама, прис...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Дата на публикация в TED:
25/07/2019
Краен срок за получаване на оферти:
23/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.B2ETU/2019/0012
Проучване на рисковете от пране на пари, финансиране на терористи и измама, присъщи на регистъра на Съюза и оценка на влиянието...
Системата за търговия с емисиите на ЕС (EU ETS) е крайъгълен камък на политиката на Европейския съюз за борба с климатичните промени и неин основен инструмент за намаляване на емисиите от промишлени парникови газове. Тя обхваща над 11 000 електроцентрали, заводи и оператори на самолети в 31 държави. Регистърът на Съюза и Дневника на операциите в Европейския съюз („ДОЕС“) проследяват собствеността на квотите, като записват притежаваните количества в сметки и операциите между сметките.Общата цел на това проучване е да оцени рисковете, свързани с измама, пране на пари и финансиране на терористи, присъщи на EU ETS и Регистъра на Съюза, за да предложи мерки за смекчаване на откритите рискове и извършване на оценка на влиянието от защита на данните в случай, че изпълнението на предлаганите мерки го налага.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
90700000
00
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществената поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
25/07/2019 00:00
23/09/2019 16:00
25/09/2019 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 142-348685
Обявление за поръчка
25/07/2019 00:00