Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по охрана за Европейската агенция по морска безопасност и Европейския цен...
Възлагащ орган:
European Maritime Safety Agency
Дата на публикация в TED:
06/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
25/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
EMSA/OP/25/2019
Услуги по охрана за Европейската агенция по морска безопасност и Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании
Целта на настоящия търг е сключването на 2 договора със същия изпълнител за предоставяне на услуги по охрана и свързани услуги за помещенията на ЕАМБ и EMCDDA в Лисабон.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Рамково споразумение
79710000
Условия за участие
Няма
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
06/08/2019 00:00
25/09/2019 16:00
27/09/2019 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Услуги по охрана за Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ)
Търгът е разделен на 2 обособени позиции и ще доведе до възлагането на 2 отделни поръчки, по една на обособена позиция. Договорът (рамков договор за услуги) за обособена позиция 1 ще бъде подписан между одобрения изпълнител и ЕАМБ. И двете обособени позиции ще бъдат възложени на един и същ изпълнител; поради това от оферентите се изисква да представят оферти за обособени позиции 1 и 2.
Партида 2
Услуги по охрана за Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании
Търгът е разделен на 2 обособени позиции и ще доведе до възлагането на 2 отделни поръчки, по една на обособена позиция. Договорът (поръчка за услуги) за обособена позиция 2 ще бъде подписан между одобрения изпълнител и EMCDDA. И двете обособени позиции ще бъдат възложени на един и същ изпълнител; поради това от оферентите се изисква да представят оферти за обособени позиции 1 и 2.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 150-368495
Обявление за поръчка
06/08/2019 00:00