Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Инструмент за транскрипция на реч в реално време към текст и машинен превод за 2...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Translation
Дата на публикация в TED:
06/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
N/A
Статус:
Отвори
Информация
EP/TRAD/2019/LSTT
Инструмент за транскрипция на реч в реално време към текст и машинен превод за 24 езика.
Европейският парламент желае да подкрепи многоезичните иновации и цифровизацията на всички официални езици на ЕС чрез целенасочени разработки. Следователно той има за цел да сключи партньорство за иновации, за да придобие лиценз за инструмент, който може автоматично да транскрибира и превежда парламентарни многоезични дебати в реално време.Инструментът също ще може да се научи от корекции и поддържащи данни, както и от обратната връзка на потребителите, така че във времето да подобри нивата на качество. Целта е да се осигури полезна услуга за членовете на Европейския парламент по отношение на достъпа им до дебатите на екрана, както и да се осигури достъпност за глухи и хора с увреден слух, които в момента нямат пряк достъп до дебатите на Европейския парламент. Крайната цел е да се осигури услуга за автоматична транскрипция и превод на парламентарните дебати, обхващаща 24-те официални езика, използвани от институцията.
Услуги
Партньорство за иновации
Отвори
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
72230000
FRF1 / LU / BE10
Важни събития
06/08/2019 00:00
N/A
27/09/2019 12:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 180-437498
Поправка
18/09/2019 00:00
2019/S 150-368516
Обявление за поръчка
06/08/2019 00:00