Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Електроснабдяване за Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании ...
Възлагащ орган:
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)
Дата на публикация в TED:
07/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
20/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
CT.19.ADM.0059.1.0
Електроснабдяване за Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)
Целта на тази покана за участие в търг е подбора на изпълнител за услуги по електроснабдяване за 3-те измервателни уреда, всички намиращи се в седалището, в сграда „Palacete do Relógio“ и в паркинга, Cais do Sodré, Praça Europa 1, 1249-289 Lisboa, ПОРТУГАЛИЯ. Има по 1 измервателен уред за ниско напрежение на всяко местоположение. Тази поканата за участие в търг ще доведе до сключване на 3 договора, 1 за всеки измервателен уред, между изпълнителя и ЕЦМНН.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
09310000
PT170
Условия за участие
Кандидатите трябва да бъдат сертифицирани от Регулаторния орган за енергийни услуги (ERSE) в съответствие с Указ-закон № 29/2006 от 15 февруари, за да работят на Иберийския електроенергиен пазар (MIBEL).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/08/2019 00:00
20/09/2019 10:00
23/09/2019 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 151-371401 Обявление за поръчка 07/08/2019 00:00