Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Организиране на обучения за МСП относно правата на потребителите
Възлагащ орган:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Дата на публикация в TED:
02/09/2019
Краен срок за получаване на оферти:
30/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
JUST/2019/RCON/PR/CO02/0071
Организиране на обучения за МСП относно правата на потребителите
Целта на поръчката е да продължи разработването и организирането на обучения за МСП относно правата на потребителите. Общата цел на проекта, обучението на МСП, се постига чрез многопластов подход. Един „водещ обучител“ за държава-членка, избран за знания в областта на потребителското право и опит в обучението за възрастни, обучава „местни обучители“ (напр. представители на МСП). Те от своя страна предлагат обучение за МСП. Материалите за обучение се предлагат онлайн на уебсайта „Закон за защита на потребителите“ (5 модула относно основните задължения на търговците, произтичащи от законодателството на потребителите, приспособени към националните правила на държавите-членки; наръчник за обучение). МСП могат да задават въпроси и да търсят често задавани въпроси. Участниците в курсовете за обучение могат да получат сертификат за участие чрез успешно попълване на онлайн тест.Специално внимание в този проект трябва да се обърне на стартиращи предприятия, на микро и малки предприятия, както и на техните съществуващи помощни услуги и предложения за обучение.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
80500000
BE
Additional CPV Supplementary CPV
80511000
80521000
80522000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
02/09/2019 00:00
N/A
N/A
30/09/2019 12:00
03/10/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 168-409973 Обявление за поръчка 02/09/2019 00:00