Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Охранителни услуги за Служба на Европейския съюз в Коморските острови
Възлагащ орган:
European External Action Service (EEAS)
Дата на публикация в TED:
18/12/2019
Краен срок за получаване на оферти:
08/05/2020
Статус:
Затворена
Информация
EEAS/MDGA/2019/CPN/0034
Охранителни услуги за Служба на Европейския съюз в Коморските острови
Изпълнителят трябва да осигури необходимите човешки и материални ресурси за гарантиране на сигурността на лица и имущество под отговорността на възлагащия орган. Основните услуги, които ще се предоставят, може да включват, наред с другото, осигуряване на охрана, „активни“ GPS/GPRS системи за проследяване, алармени системи и системи за видеонаблюдение (CCTV), в затворена верига.
Услуги
Състезателна процедура с договаряне
Затворена
Проверен
79711000
Важни събития
18/12/2019 00:00
08/05/2020 23:59
17/01/2020 23:59
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Охранителни услуги
Изпълнителят трябва да осигури необходимите човешки и материални ресурси за гарантиране на сигурността на лица и имущество под отговорността на възлагащия орган.
Партида 2
Система за безопасност
Технически системи за сигурност и безопасност.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 244-599054
Обявление за поръчка
18/12/2019 00:00