Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
ISDLS2 — Предоставяне на външни услуги за развойна, поддържаща и консултантска д...
Възлагащ орган:
European External Action Service (EEAS)
Дата на публикация в TED:
19/09/2019
Краен срок за получаване на оферти:
04/11/2019
Статус:
Затворена
Информация
EEAS/2019/OP/0033
ISDLS2 — Предоставяне на външни услуги за развойна, поддържаща и консултантска дейност в областта на информационните системи
Тази поръчка е свързана с предоставянето на услуги за цикъл на разработка на информационни системи за EEAS. Цикълът на разработка на системите е общият процес за разработка на информационни системи, от планиране и анализ през въвеждане, тестване, развитие и коригираща поддръжка и операции по разгръщане. Включва и предоставянето на обучение на системен мениджър и техническа поддръжка за общностите от крайни потребители.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/jobs-funds_en
Най-добро съотношение качество/цена
72240000
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
72260000
72230000
72250000
72400000
72210000
72220000
72300000
72200000
Условия за участие
Направете справка с тръжните документи, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
19/09/2019 00:00
N/A
N/A
04/11/2019 16:00
05/11/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 207-503481 Поправка 25/10/2019 00:00
2019/S 181-439747 Обявление за поръчка 19/09/2019 00:00