Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Декарбонизация на корабоплаването Техническо проучване относно бъдещето на проек...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Дата на публикация в TED:
14/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
04/10/2019
Статус:
Затворена
Информация
2019-539 V1.1
Декарбонизация на корабоплаването Техническо проучване относно бъдещето на проектния индекс за енергийна ефективност на кораби
Проектният индекс за енергийна ефективност на кораби (EEDI) е една от ключовите краткосрочни мерки, които ще допринесат за постигането на целите на стратегията на Международната морска организация (ИМО) за парникови газове. Той заема важно място в дневния ред на Комисията, както и на държавите членки — в предишното си становище по въпроса на на международно равнище Комисията се застъпи за амбициозна фаза 4 на EEDI, чиято цел следва да бъде значително намаляване на емисиите на парникови газове на всички нови кораби, които се пускат на пазара през 2030 г. EEDI има и важни последици за безопасността и съответно е свързан с приоритетите на ГД „Мобилност и транспорт“. С оглед на ускоряване на изпълнението на конкретни мерки за намаляване на емисиите на парникови газове, Комитетът за опазване на морската среда (MEPC) реши по време на 74-то си заседание да даде тласък на техническата работа, което изисква задълбочен анализ и преглед на рамката на EEDI, тъй като прогресивно намаляват възможностите за подобряване на енергийната ефективност. От своя страна, това ще изисква нова аналитична работа за повечето категории кораби.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
79411000
BE100
Условия за участие
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
14/08/2019 00:00
04/10/2019 23:59
11/10/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 172-418776
Поправка
06/09/2019 00:00
2019/S 156-384137
Обявление за поръчка
14/08/2019 00:00