Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Техническа помощ в подкрепа на Афрексимбанк за заеми за търговската инфраструкту...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
09/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
20/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
AA-001125-001 (TA2018167 R0 IF3)
Техническа помощ в подкрепа на Афрексимбанк за заеми за търговската инфраструктура и частния сектор
Техническата помощ ще осигури успешно изпълнение на съществуващите операции по заеми на ЕИБ и ще изгради капацитет в Афрексимбанк и крайните бенефициери за изготвяне на надеждни проекти. Техническата помощ ще се фокусира върху стратегията на Афрексимбанк за индустриализация и развитие на експорта.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
66100000
00
Важни събития
09/08/2019 00:00
03/09/2019 23:59
10/09/2019 23:59
20/09/2019 23:59
23/09/2019 12:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 153-375810 Обявление за поръчка 09/08/2019 00:00