Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на организация на кетъринг услуги за Европейския институт за иноваци...
Възлагащ орган:
European Institute of Innovation and Technology (EIT)
Дата на публикация в TED:
16/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
22/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
26/2019/OP/EITPROC
Осигуряване на организация на кетъринг услуги за Европейския институт за иновации и технологии (EIT)
Списъкът на основните задачи, които ще се изпълняват от изпълнителите, може да включва следните услуги:1) Избор и резервиране на място;2) Осигуряване на кетъринг услуги;3) Осигуряване на временен персонал.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://eit.europa.eu/collaborate/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
55520000
HU110
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
16/08/2019 00:00
22/09/2019 16:00
23/09/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 157-386433 Обявление за поръчка 16/08/2019 00:00