Данни на покана за участие в търг

The deadline to submit tenders has been extended. The time limit for receipt tenders is: 11/11/2019, at 10:00 (Brussels time) Conditions for opening tenders is: 11/11/2019, at 15:00 (Brussels time)
Заглавие:
Поръчка за услуги за предоставянето на проучване относно „Електромагнитни муници...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
06/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
11/11/2019
Статус:
Затворена
Информация
19.RTI.OP.079
Поръчка за услуги за предоставянето на проучване относно „Електромагнитни муниции с висока мощност — HPEM“
Предметът на поръчката е проучване, насочено към предоставяне на добре документиран и задълбочен анализ на потенциала на концепциите за иновативни електромагнитни муниции с висока мощност (HPEM), които могат да генерират електромагнитен ефект върху електронни устройства на бъдещото бойно поле.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Най-добро съотношение качество/цена
35300000
BE
Additional CPV Supplementary CPV
35730000
35700000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
06/08/2019 00:00
11/11/2019 10:00
11/11/2019 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 208-506350
Поправка
28/10/2019 00:00
2019/S 150-368497
Обявление за поръчка
06/08/2019 00:00