Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Ремонт и поддръжка на подемни инсталации
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Дата на публикация в TED:
20/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
23/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
OIB/2019/OP/0055
Ремонт и поддръжка на подемни инсталации
Настоящата покана за участие в търг има за цел превантивната и корективна поддръжка, както и работите по свързаните услуги със задължение за постигане на резултати, за подемни уреди (асансьори, товарни асансьори, подемни платформи, асансьори за лица с ограничена подвижност, асансьори за храна, подемници за документи...) в сградите на Европейската комисия в Брюксел и околностите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
Най-ниска цена
50750000
BE
Additional CPV Supplementary CPV
50740000
Условия за участие
Оферентът трябва да приложи към своята оферта всички документи и цялата информация, изискани в точка III.1) „Условия за участие“ на това обявление и включени в приложение I „Списък с документи, които трябва да се попълнят и предоставят“ към тръжните спецификации.
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка (виж Приложение 1 на ЕСА).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
20/08/2019 00:00
23/09/2019 15:00
24/09/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 159-391882 Обявление за поръчка 20/08/2019 00:00