Данни на покана за участие в търг

Une nouvelle version de l'Annexe I.B. SpT a été publiée en date du 11/09/2019. Cette version annule et remplace celle du 09/08/2019. La modification porte sur un nouveau paragraphe au point 3.2.1 Reprise du personnel. Téléchargement, en format xlsx, d' une nouvelle version de l'Annexe I.A BdP.
Заглавие:
Концесия и предоставяне на услуги за общ кетъринг от името на междуинституционал...
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg (OIL)
Дата на публикация в TED:
09/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
20/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
OIL.06/PO/2019/031
Концесия и предоставяне на услуги за общ кетъринг от името на междуинституционалния център за грижи за деца в ранна възраст -...
Тази поръчка се отнася за концесия и услуги за общ кетъринг от името на Европейската комисия в Люксембург, междуинституционалния център за грижи за деца в ранна възраст (CPE), управляван от Службата за инфраструктура и логистика в Люксембург (OIL).Изпълнителят осигурява мисии за общ кетъринг на място и в помещенията на CPE в Кирхберг и по-специално:— съгласно концесия: обяд за приблизително 600 деца,— съгласно договор за услуги: закуски за приблизително 1 200 деца и ястия за 55 лица от управленския персонал.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
98000000
LU0
Условия за участие
— икономическият оператор трябва да бъде конституиран и/или регистриран съгласно законодателството на държавата, в която той е установен (напр.: търговски регистър),— основната икономическа дейност на икономическия оператор трябва да бъде свързана с тази на настоящата поръчка (в съответствие с неговия принос за изпълнението на поръчката).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
09/08/2019 00:00
12/09/2019 23:59
16/09/2019 23:59
20/09/2019 14:00
23/09/2019 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 153-375820 Обявление за поръчка 09/08/2019 00:00