Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Climate-ADAPT: нови инструменти и функционалности при разработването на стратеги...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
04/06/2014
Краен срок за получаване на оферти:
16/07/2014
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.C.3/SER/2014/0012.
Climate-ADAPT: нови инструменти и функционалности при разработването на стратегията на ЕС относно адаптиране към климатичните промени.
Тази поръчка за услуги предвижда разработването на нови инструменти и функционалности за уеб базираната европейска платформа за адаптиране към климатичните промени (http://climate-adapt.eea.europa.eu/) – „Climate-ADAPT“, въз основа на текущата версия на платформата.Проектът цели разработването на концепция „всичко на едно място“, както е изложено в стратегията на ЕС относно адаптиране към климатичните промени чрез разработване на инструменти и подобряване на разделите, съдържащи информация от гледна точка на различни географски мащаби (национални, регионални, поднационални). В частност трябва да бъде разработен нов подраздел на платформата за интегриране на инициативата на ЕС за адаптиране на градовете (адаптиране на кметовете), също така трябва да бъдат разработени решения за по-добро представяне и взаимодействие с информацията за държави и региони.В допълнение, поръчката има за цел подобряването на използването на платформата, като я направи по-удобна за потребителите и структурно съгласувана, включително разработването на инструменти за подобряване на взаимодействието между потребителите и ръководителите на платформата.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
04/06/2014 00:00
N/A
16/07/2014 16:00
30/07/2014 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2014/S 106-185766
Обявление за поръчка
04/06/2014 00:00