Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване на системната архитектура на квантова комуникационна инфраструктура — ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
23/09/2019
Краен срок за получаване на оферти:
04/11/2019
Статус:
Затворена
Информация
SMART 2019/0086
Проучване на системната архитектура на квантова комуникационна инфраструктура — SMART 2019/0086
Целта е да се определят подробно потребителските изисквания и да се използват случаи, които биха задвижили разработката на QCI, в тясно сътрудничество с участващите държави членки. След това, въз основа на тях да се премине към спецификациите на всеобхващаща (на високо ниво) системна архитектура за QCI, състояща се от решения, базирани в космоса и на земята, при които още на етапа на проектирането е поставен акцент върху сигурността, и които ще обхванат целия Европейски съюз. Целта на QCI е да даде възможност за свръхсигурно предаване и съхранение на информация и данни и за свързване на критични активи за публична комуникация в целия Съюз.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Най-добро съотношение качество/цена
73300000
LU00
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
23/09/2019 00:00
04/11/2019 15:00
06/11/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 183-444718
Обявление за поръчка
23/09/2019 00:00