Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
OECD Metapath — Включване на данни за остатъци от пестициди
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
09/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
16/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/PRES/2019/01
OECD Metapath — Включване на данни за остатъци от пестициди
Общата цел на поръчката в резултат на настоящата покана за участие в търг е извличане и въвеждане на данни от проучвания с активни вещества от пестициди и техните метаболити в растенията и добитъка, с оглед генерирането на специфична и функционална база данни за системата MetaPath.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
73000000
ITH52
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
09/08/2019 00:00
16/09/2019 14:30
17/09/2019 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 153-375797
Обявление за поръчка
09/08/2019 00:00