Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подпомагане на Европейската комисия при оценяването на нови участници, значителн...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
04/06/2014
Краен срок за получаване на оферти:
16/07/2014
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
CLIMA.B.2/SER/2014/0013.
Подпомагане на Европейската комисия при оценяването на нови участници, значителни промени на капацитета и заявления за закриване.
Директива ETS и хармонизираните правила за разпределение определят правилата за свободно разпределение на квотите на емисиите за периода 2013–2020 г. за стационарни инсталации във всички държави-членки на ЕС.Свободните квоти за третия търговски период 2013–2020 г., могат да бъдат разпределени и на нови инсталации или инсталации, чийто капацитет е бил значително разширен. За да им бъде разпределено съответното количество свободни квоти, операторите на тези инсталации трябва да подадат до националните компетентни органи заявления, които съдържат независимо проверени данни. Компетентните органи трябва да определят предварителния размер на квотите и да уведомят Комисията за заявлението и съответното количество.По аналогия, по време на третия търговски период операторите следва също да информират националните компетентни органи относно всякакви промени в своята дейност, които могат да дадат отражение върху разпределението на инсталацията, като например значителни съкращения на капацитета и (частично) преустановяване на дейността на дадена инсталация.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
04/06/2014 00:00
N/A
N/A
N/A
16/07/2014 16:00
29/07/2014 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2014/S 106-185764 Обявление за поръчка 04/06/2014 00:00