Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамково споразумение за подпомагане на дейностите на екипа на ЕИБ за консултантс...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
13/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
30/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
TA20190625 R0 FWA
Рамково споразумение за подпомагане на дейностите на екипа на ЕИБ за консултантска подкрепа за проекти
ЕИБ има за цел да сключи редица рамкови споразумения със специализирани доставчици на услуги по четири обособени позиции, за да подпомогне дейностите на екипа на ЕИБ за консултантска подкрепа за проекти (PAS). Екипът на ЕИБ за консултантска подкрепа за проекти предоставя консултантски услуги на органи на държавите — членки на ЕС, и организатори на проекти с оглед подпомагане на изпълнението на инвестиционни проекти, финансирани от ЕС.Има 4 обособени позиции, както следва:— Обособена позиция 1: Транспорт;— Обособена позиция 2: Околна среда и енергетика;— Обособена позиция 3: Здравни грижи;— Обособена позиция 4: Подкрепа за управление на програми.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
79410000
Важни събития
13/08/2019 00:00
30/09/2019 23:59
03/10/2019 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Транспорт
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Партида 2
Околна среда и енергетика
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Партида 3
Здравни грижи
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Партида 4
Подкрепа за управление на програми
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 155-381206
Обявление за поръчка
13/08/2019 00:00