Данни на покана за участие в търг

The deadline for receipt of tenders is extended by two weeks. The new deadline is 21/10/2019 at 23:59h (CET).
Заглавие:
Техническа помощ за подпомагане на изпълнението на проект М1 относно рехабилитир...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
27/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
21/10/2019
Статус:
Затворена
Информация
AA-001065-001
Техническа помощ за подпомагане на изпълнението на проект М1 относно рехабилитиране на пътищата в Малави
Целта на техническата помощ ще бъде да подкрепи пътния орган на Малави за ефективно и ефикасно изпълнение на проект М1 за рехабилитиране на пътищата и подсилване на капацитета за управление и изпълнение на проекта от пътния орган. Техническата помощ ще покрива следните области: обществена поръчка, управление на поръчка/иск, проектиране, екологично и социално управение, прилагане на механизъм за оплаквания и искове, пътна безопасност, комуникация и докладване, както и помощ в защита на половите аспекти.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
79400000
00
Важни събития
27/08/2019 00:00
21/10/2019 23:59
23/10/2019 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 192-465366
Поправка
04/10/2019 00:00
2019/S 164-401675
Обявление за поръчка
27/08/2019 00:00