Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Техническа и организационна подкрепа за въвеждането на единна европейска среда з...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Дата на публикация в TED:
21/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
18/10/2019
Статус:
Затворена
Информация
MOVE/D1/2019-521
Техническа и организационна подкрепа за въвеждането на единна европейска среда за морско информационно обслужване
Изпълнителят трябва да предостави техническа и административна подкрепа за задачите и организационните структури, представени в плана за изпълнение. Основна подкрепа за задачи от категория 1. Независимо от това, не се изключва и подкрепата за други задачи. Вид на подкрепата: управление на задачите, планиране на срещи, подготовка на необходимата документация за срещи, събиране, управление на входящи данни и друга информация, предоставяне на подкрепа по време на срещите, както и за онлайн групите за сътрудничество, предоставяне на техническа експертиза за конкретни задачи. Задачите са разделени между техническата и организационна подкрепа. Докато се осигуряват достатъчно ресурси за осигуряване на безпроблемна работа и управление на групата за единна европейска среда за морско информационно обслужване (EMSWe) и тематичните екипи, акцентът се поставя върху техническата помощ, включително, разпространението на събраните данни и мерките за комуникация. Задачи, които трябва да бъдат изпълнени:WP1: Подкрепа за планиране и управление;WP2: Подкрепа на групата за EMSWe;WP3: Тематични работни групи за EMSWe;WP4: Група за техническа експертиза;WP5: Доклади.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
79410000
BE
Условия за участие
Вж. тръжните спецификации.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
21/08/2019 00:00
18/10/2019 16:00
25/10/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 199-482555 Поправка 15/10/2019 00:00
2019/S 160-393717 Обявление за поръчка 21/08/2019 00:00