Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на услуги по поддръжка
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
31/10/2019
Краен срок за получаване на оферти:
20/12/2019
Статус:
Затворена
Информация
AO/001/19
Осигуряване на услуги по поддръжка
Целта на този търг за обществена поръчка е да се определят услугите, които изпълнителят ще предоставя за предприемане на дейност по поддръжка на сградите на Службата и на сградите, наети от нея.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
45259000
ES521
Условия за участие
— актуално доказателство за вписване в професионален или търговски регистър,— конкретно разрешение, което позволява на икономическия оператор да извършва такъв вид поръчки в държавата, в която е установен, Преди подписването на договора от възлагащия орган, икономическият оператор, на който е възложена поръчката, трябва да предостави доказателство, че е регистриран в Регистъра с класифицирани изпълнители и компании (вж. връзката) https://expinterweb.empleo.gob.es/rea/,— ако оферентът разчита на възможностите на други лица, необходим е писмен ангажимент от тези лица, доказващ, че последните ще предоставят на оферента ресурсите, необходими за изпълнение на поръчката.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
31/10/2019 00:00
20/12/2019 13:00
07/01/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 211-514669
Обявление за поръчка
31/10/2019 00:00