Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на услуги на временен персонал за Frontex
Възлагащ орган:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Дата на публикация в TED:
14/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
09/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
Frontex/OP/447/2019/KM/Relaunch
Осигуряване на услуги на временен персонал за Frontex
Общата цел на тази поръчка е да се предостави на Frontex необходимият временен персонал своевременно и в съгласие с нужните работни профили.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
79620000
PL
Условия за участие
Оферентът трябва да предостави доказателство, че той е оторизиран да изпълни поръчката според националното законодателство, чрез предоставяне на доказателство, че оферентът вече е установен като признато юридическо лице и е вписан в съответния професионален или търговски регистър.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
14/08/2019 00:00
09/09/2019 12:00
10/09/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 156-384115
Обявление за поръчка
14/08/2019 00:00