Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на услуги по подкрепа на уеб управление
Възлагащ орган:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Дата на публикация в TED:
16/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
07/10/2019
Статус:
Затворена
Информация
171306/5115
Осигуряване на услуги по подкрепа на уеб управление
Целта на поръчката в резултат на тази покана за участие в търг е да спечели доставчик, който може да подпомага Eurofound в специализираните му задачи за уеб управление и по-конкретно в желанието му за преминаване към дигитален основен подход за уеб управление. Общата цел е да се подпомогне високото качество, мащабируемостта, навременността и ефективността на уеб продуктите и услугите на Eurofound. Тази поръчка ще бъде строго ограничена в обхвата описан по-долу и изключва всички елементи, които Eurofound понастоящем обхваща в други поръчки, като Drupal уеб разработване, общи задачи и услуги за потребителски опит и общи редакционни задачи и услуги.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are
Най-добро съотношение качество/цена
72420000
IE061
Additional CPV Supplementary CPV
72410000
Условия за участие
Няма.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
16/08/2019 00:00
07/10/2019 17:00
08/10/2019 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 157-386435
Обявление за поръчка
16/08/2019 00:00