Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Данни за сегмента на цифровите технологии (Digites)
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Дата на публикация в TED:
20/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
19/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
JRC/SVQ/2019/OP/2723
Данни за сегмента на цифровите технологии (Digites)
От почти десетилетие проектът за предвиждане предоставя на съдържание и технологии“ на ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ сравними данни за ИКТ и НИРД в областта на ИКТ в 40 държави по целия свят. Проектът поддържа изготвянето на данни чрез събиране на данните от официални статистики, национални статистически служби, международни организации, и подкрепя JRC в създаване на „front end“ методологии. Наскоро проектът беше насочен към динамични икономически сегменти, задвижвани от технологиите. Основната цел на това проучване е да допринесе за базирана на доказателства подкрепа, предоставяна от отдела за цифрова икономика на JRC, чрез осигуряване на данни и анализи за ИКТ сектора и за НИРД в областта на ИКТ в ЕС и извън неговите предели, както и подкрепа за JRC в създаването на „front end“ методологии.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
73000000
ES618
Additional CPV Supplementary CPV
73200000
73210000
72316000
72300000
72314000
73110000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
20/08/2019 00:00
N/A
N/A
19/09/2019 16:00
20/09/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 159-391883 Обявление за поръчка 20/08/2019 00:00