Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Многостранен рамков договор с повторно стартиране на конкурс за предоставяне на ...
Възлагащ орган:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Дата на публикация в TED:
20/08/2019
Краен срок за получаване на оферти:
27/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
Frontex/OP/561/2019/MS
Многостранен рамков договор с повторно стартиране на конкурс за предоставяне на консултантски услуги
Предметът на този многостранен рамков договор е предоставянето на консултантски услуги за следните обособени позиции:Обособена позиция 1: Консултации по управление на проекти;Обособена позиция 2: Консултации по интегрирана логистична подкрепа.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Рамково споразумение
79411000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
20/08/2019 00:00
27/09/2019 11:00
02/10/2019 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Консултации по управление на проекти
Обособена позиция 1: Консултации по управление на проекти.Услугите, които трябва да бъдат предоставени, ще включват, но не е задължително да са ограничени до следните:— стартиране на проекти и определяне на целите на проектите, концепции и дизайн (напр. самолети, плавателни съдове, фериботи, дистанционно управляеми летателни системи, аеростатични системи за въздушно наблюдение, мобилни системи за наблюдение, превозни средства за управление на миграцията, биометрични системи, осветително оборудване, контейнери, оръжия, униформи, т.н.),— подпомагане на Frontex при разбиране на пазарните условия и практическата приложимост на нейните предстоящи ангажименти за намаляване на рисковете и гарантиране на рентабилността,— създаване, поддръжка и контролиране на плановете на проекта и друга документация, необходима за изпълнението на проекта (напр. разбивка на дейностите, разходи, управление на ресурсите, срещи, графици, бюджетно планиране, т.н.),— мониторинг на целите на проекта по отношение на крайните срокове, разходите и качеството,— подкрепа за създаването на подходяща система за докладване (образци, документи и различни отчети),— подкрепа за създаването, внедряването и поддръжката на процес по управление на промените,— подкрепа за създаването, внедряването и поддръжката на процес по управление на качеството,— подкрепа за създаването, внедряването и поддръжката на процес по управление на конфигурациите,— подкрепа за координирането на съответните екипи по конкретните проекти,— помощ при изготвянето на бюджета като се вземат предвид разходите за жизнения цикъл.
Партида 2
Консултации по интегрирана логистична подкрепа
Обособена позиция 2 Консултации по интегрирана логистична подкрепаКонсултантските услуги ще включват, но не е задължително да са ограничени до следните:— анализи на логистичната подкрепа,— разходи за жизнения цикъл,— логистично управление и моделиране,— логистичен инженеринг,— услуги по инженерна подкрепа и поддръжка,— услуги по планиране на реакция при спешни ситуации,— помощ при оценката на логистични рискове,— докладване — предоставяне на редовни актуализации и консултации на Frontex.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 159-391876
Обявление за поръчка
20/08/2019 00:00