Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Насърчаване на въздействието от осигуряване на PCP и PPI в Европа за доставчици ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
20/06/2014
Краен срок за получаване на оферти:
30/09/2014
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
SMART 2014/0018.
Насърчаване на въздействието от осигуряване на PCP и PPI в Европа за доставчици на ИКТ решения – SMART 2014/0018.
Предметът на поръчката е:— да установи контакти с основни обществени доставчици на базирани на ИКТ решения в цяла Европа, сред различни сектори на обществен интерес, да определи тези доставчици с потенциал да осигурят иновативни решения, базирани на ИКТ и да събуди техния интерес за предприемане на осигуряване на PCP и PPI и за участие в специфични мероприятия относно PCP и PPI,— да се ангажира с доставчици за активно популяризиране на ползите от PCP и PPI за тях, в частност чрез изготвяне на комплект инструменти и подпомагането им в това как да се ангажират с PCP и PPI по отношение на проектирането и прилагането на съответните процедури по възлагане в областта на иновациите,— да организира по 1 голямо мероприятие в целия ЕС годишно – общо 3 – (насочено към политици, доставчици, правни фирми, специализирани в обществените поръчки и бизнеса) да повиши осведомеността относно основни PCP/PPI инициативи в цяла Европа и организира работа в мрежа между заинтересовани лица за обсъждане на нови идеи и инициативи за сътрудничество в целия ЕС относно PCP/PPI,— да организира 9 мероприятия в цяла Европа, конкретно насочени към доставчици, за да разпространи подходи за добри практики и да популяризира доказателството за въздействие, за да насърчи по-широкото използване на PCP и PPI в цяла Европа.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
20/06/2014 00:00
N/A
30/09/2014 16:00
06/10/2014 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2014/S 124-220044
Поправка
02/07/2014 00:00
2014/S 117-205792
Обявление за поръчка
20/06/2014 00:00