Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Застраховка „Гражданска отговорност“ за функциониране на институциите, органите ...
Възлагащ орган:
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO)
Дата на публикация в TED:
03/09/2019
Краен срок за получаване на оферти:
03/10/2019
Статус:
Затворена
Информация
PMO/PO/2019/033
Застраховка „Гражданска отговорност“ за функциониране на институциите, органите и агенциите на Европейския съюз
Застраховка гражданска отговорност има за цел да гарантира финансовите последици от извъндоговорната гражданска отговорност, които могат да настъпят за застрахованите лица за всички щети, причинени по време на дейността им.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-ниска цена
BE / LU / IT
Additional CPV Supplementary CPV
66516000
Условия за участие
Вж. документите по поръчката, достъпни на интернет адреса, указан в точка I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
03/09/2019 00:00
N/A
N/A
03/10/2019 14:30
04/10/2019 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 169-412101 Обявление за поръчка 03/09/2019 00:00