Данни на покана за участие в търг

Please do not include personal data nor commercially sensitive information in the Question or Subject field when submitting a question
Заглавие:
Подобрения в разработването и прилагането на модела Fidelio (Fidelio 4)
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Дата на публикация в TED:
02/09/2019
Краен срок за получаване на оферти:
10/10/2019
Статус:
Затворена
Информация
JRC/SVQ/2019/OP/2822
Подобрения в разработването и прилагането на модела Fidelio (Fidelio 4)
Настоящата поръчка има за цел подобряване на някои аспекти от разработването и прилагането на модела Fidelio. На първо място, да се подобрят проследяването, прозрачността и възпроизводимостта на източниците на данни, използвани като входни данни, използването на модела и резултатите от него; на второ място, да се увеличи полезността на модела при разработването на политики чрез увеличаване на географския обхват и довеждане на базовата година до по-актуален период; на трето място, да се актуализират характеристиките на модела за приспособяване на други пазарни форми, различни от идеалната конкуренция, и да се подобрят текущите спецификации на модела в блока на модела за потреблението, пазара на труда и капитала; и на четвърто място, да се актуализира наръчникът на Fidelio в съответствие с промените, извършени по време на изпълнението на поръчката.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
73200000
ES618
Additional CPV Supplementary CPV
79311400
73000000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
02/09/2019 00:00
10/10/2019 16:00
11/10/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 187-453382
Поправка
27/09/2019 00:00
2019/S 168-409972
Обявление за поръчка
02/09/2019 00:00