Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Повишаване на осведомеността относно политиката на ЕС за опазване на природата —...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
02/09/2019
Краен срок за получаване на оферти:
17/10/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENV/2019/OP/0003
Повишаване на осведомеността относно политиката на ЕС за опазване на природата — използване на данните на ЕС за природата
Основната цел е да се повиши осведомеността за ролята на директивите за птиците и местообитанията в опазването на природата в Европа.В проекта ще се използват основно съществуващите бази данни за европейските видове и местообитания в подкрепа на създаването на поредица от комуникационни продукти (и по-специално уебстраници и набори от комуникационни материали).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
90700000
00
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
02/09/2019 00:00
17/10/2019 16:00
21/10/2019 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 168-409974
Обявление за поръчка
02/09/2019 00:00