Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамкови споразумения относно услуги за съответствие и комплексна проверка
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
18/09/2019
Краен срок за получаване на оферти:
30/10/2019
Статус:
Затворена
Информация
CFT-1571
Рамкови споразумения относно услуги за съответствие и комплексна проверка
Рамкови споразумения относно услуги за съответствие и комплексна проверка, разделени на 4 обособени позиции.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Рамково споразумение
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
79000000
Условия за участие
Вж. документите за обществената поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
18/09/2019 00:00
07/10/2019 23:59
22/10/2019 23:59
30/10/2019 15:00
30/10/2019 16:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Услуги за съответствие (почтеност/данъчна комплексна проверка и друга подкрепа за съответствие) Тази обособена позиция е насочена върху комплексни проверки, данъчно съответствие, управление на риска при съответствието, политики за съответствие и процедури, както и върху общата подкрепа за съответствие, както е описано в приложение А — Технически спецификации.
Партида 2 Подкрепа за съответствие по отношение на етиката и почтеността Тази обособена позиция се състои от услуги във връзка с откриването на лошо поведение и възможни нарушения на кодекса за поведение на ЕИБ, както е описано в приложение А —- Технически спецификации.
Партида 3 Услуги за повишаване на информираността по отношение на етиката и почтеността Тази обособена позиция се състои от услуги, свързани с предоставянето на обучение на членове на персонала (и еквивалентните им) и членове на управляващи орани по отношение на въпроси, свързани с почтеността и етиката, както е описано в приложение А — Технически спецификации.
Партида 4 Специализация за санкции Тази обособена позиция се състои в услуги, помагащи на ЕИБ да спазва санкциите, важащи за операциите и дейностите ѝ, както е описано в приложение А — Технически спецификации.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 180-437488 Обявление за поръчка 18/09/2019 00:00