Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за осигуряването на услуги за организиране на събития за Европейс...
Възлагащ орган:
European Institute for Gender Equality (EIGE)
Дата на публикация в TED:
02/09/2019
Краен срок за получаване на оферти:
11/10/2019
Статус:
Затворена
Информация
EIGE/2019/OPER/12
Рамков договор за осигуряването на услуги за организиране на събития за Европейския институт за равенство между половете
EIGE стартира тази покана за участие в търг с цел сключване на един рамков договор за услуги (FWC) за предоставяне на услуги по професионална организация на събития за EIGE (като срещи/семинари на работни групи от експерти, срещи на управителния съвет, срещи на форум от експерти, срещи с журналисти, брифинги пред пресата, конференции, посещения в държави — членки на ЕС, информационни дни/дни на отворени врати, информационни посещения, събития за тийм билдинг и др.).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
79952000
LT0
Условия за участие
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
02/09/2019 00:00
11/10/2019 12:00
14/10/2019 09:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 168-409950
Обявление за поръчка
02/09/2019 00:00