Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за услуги по механизма за подкрепа на политики (PSF)
Възлагащ орган:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Дата на публикация в TED:
27/01/2020
Краен срок за получаване на оферти:
05/03/2020
Статус:
Затворена
Информация
RTD/2019/OP/014
Рамков договор за услуги по механизма за подкрепа на политики (PSF)
Услугите, които са предмет на настоящата покана за участие в търг, се отнасят за практическата подкрепа на държавите членки и на асоциираните държави по „Хоризонт 2020“ (H2020), за да бъдат подпомогнати да реформират своите системи за научни изследвания и иновации, за да се увеличи тяхното качество, ефикасност и въздействие и/или да се реализира потенциалът на научните изследвания и иновациите за систематични трансформации към устойчивост.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=tenders-open
Най-добро съотношение качество/цена
73200000
BE
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
27/01/2020 00:00
05/03/2020 15:00
09/03/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 018-038341
Обявление за поръчка
27/01/2020 00:00