Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Изследване на въздействието от изгарянето на твърди битови отпадъци върху качест...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
05/09/2019
Краен срок за получаване на оферти:
09/10/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENV.C.3/SER /2019/0025
Изследване на въздействието от изгарянето на твърди битови отпадъци върху качеството на атмосферния въздух в Европа и...
Основната цел на проекта е да се оцени приносът на изгарянето на твърди битови отпадъци за замърсяването, по-специално на прахови частици (ПЧ), но също така и на бензо(а)пирен (B(a)P), по региони. Въз основа на тези резултати чрез поръчката следва да се оценят необходимостта от и възможностите за действие на местно, регионално, национално равнище и на равнище ЕС, както и да се разработи стратегия за намаляване на тези емисии, като се направи връзка с плановете и програмите, изисквани от достиженията на правото на ЕС. Целта на този пилотен проект е да се надгради върху текущо проучване (ENV.C.3/SER/2018/0005), което разглежда естеството и мащаба на изгарянето на твърди отпадъци за отопление на жилища в Унгария и Румъния и неговия принос за замърсяването на въздуха, по-специално по отношение на праховите частици (ПМ).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
90700000
00
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
05/09/2019 00:00
01/10/2019 16:30
02/10/2019 23:59
09/10/2019 16:00
14/10/2019 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 171-416597 Обявление за поръчка 05/09/2019 00:00