Данни на покана за участие в търг

Updated technical specifications for lot 2.
Заглавие:
Детектори в областта на радиационната физика за измерване на гама-лъчи, неутрони...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Дата на публикация в TED:
07/10/2019
Краен срок за получаване на оферти:
21/11/2019
Статус:
Затворена
Информация
JRC/GEE/2019/OP/2858
Детектори в областта на радиационната физика за измерване на гама-лъчи, неутрони и заредени частици
Доставка на детектори за радиация от гама-лъчи, неутрони и заредени частици.В последните 4 години G.2 звеното инвестира над 1 000 000 EUR в детектори, като рамковите договори за 63 % от тях вече изтичат.Тази процедура е предназначена да задоволи възможно най-много нуждите по отношение на детекторите на G.2 звеното за периода 2020—2024 г.В следващите 4 години значителен брой нискофонови и много нискофонови детектори за германий в подземната лаборатория HADES ще трябва да се заменят поради остаряване.В добавка към това обичайните дейности на групата за ядрени данни изискват постоянна актуализация на запасите ѝ от детектори, за да поддържа ролята си на основен доставчик на неутронни данни в ЕС.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Рамково споразумение
38300000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/10/2019 00:00
N/A
N/A
21/11/2019 16:00
26/11/2019 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 ULB HPGe кладенчови детектори Ултранискофонови детектори на германий с висока честота от кладенчов тип с висока резолюция с анод с точка за контакт.
Партида 2 Плоски ULB HPGe-детектори Плоски ултранискофонови детектори на германий с висока честота с висока резолюция с анод с точка за контакт.
Партида 3 HPGe с азот и електрическо охлаждане Детектори на германий с висока чистота, охладени с азот и електричество, за спектроскопия с висока резолюция с рентгенови и гама-лъчи.
Партида 4 Детектори за сцинтилация Детектори за сцинтилация.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 219-536640 Поправка 13/11/2019 00:00
2019/S 193-467696 Обявление за поръчка 07/10/2019 00:00