Данни на покана за участие в търг

The new submission deadline is 23/12/2019 at 12:00. In case of submission for several lots, the tenderer is required to indicate - in the title of each selection document – the number of the lot concerned.
Заглавие:
Рамкови договори за услуги за обучение и развитие за персонала на институциите, ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Дата на публикация в TED:
06/11/2019
Краен срок за получаване на оферти:
23/12/2019
Статус:
Затворена
Информация
HR/R1/PO/2019/024
Рамкови договори за услуги за обучение и развитие за персонала на институциите, органите и агенциите на Европейския съюз
Целта на настоящата покана за участие в търг е предоставянето на Европейската комисия и на други институции, органи и агенции на Европейския съюз рамкови договори, обхващащи услуги за обучение и развитие за служителите, включени в Правилника за длъжностните лица, и за външен персонал, в областта на 5 обособени позиции.Услугите, които трябва да се предоставят, включват най-малко следното:— разработване и провеждане на присъствени курсове и събития за групи,— разработване на други дейности/формати за обучение,— придружаване на групи при действия за обучение и организиране на общности по интереси,— предоставяне на индивидуална или групова подкрепа, персонално обучение и наставничество,— изготвяне на учебни материали,— подбиране/събиране на съществуващи учебни ресурси,— предоставяне на консултации в областта на обучението и развитието.Тези услуги са описани по-подробно в тръжните документи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Рамково споразумение
https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
80511000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
06/11/2019 00:00
23/12/2019 12:00
06/01/2020 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Услуги за обучение и развитие в областта на международните отношения, управлението на ЕС, правото, разработването на политики и...
За допълнително описание, моля, вж. тръжните документи на интернет адреса, посочен в точка I.3).
Партида 2
Обособена позиция 2: Услуги за обучение и развитие в областта на човешките ресурси
За допълнително описание, моля, вж. тръжните документи на интернет адреса, посочен в точка I.3).
Партида 3
Услуги за обучение и развитие в областта на преговорите на европейско и международно равнище, включително вътрешни,...
За допълнително описание, моля, вж. тръжните документи на интернет адреса, посочен в точка I.3).
Партида 4
Услуги за обучение и развитие в областта на професионалната комуникация
За допълнително описание, моля, вж. тръжните документи на интернет адреса, посочен в точка I.3).
Партида 5
Услуги за обучение и развитие в областта на икономиката, финансите, одита и вътрешния контрол
За допълнително описание, моля, вж. тръжните документи. Вж. интернет адреса, посочен в точка I.3).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 219-536644
Поправка
13/11/2019 00:00
2019/S 214-524630
Обявление за поръчка
06/11/2019 00:00