Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Изграждане на капацитет за проекта за възстановяване на енергийния сектор
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
11/09/2019
Краен срок за получаване на оферти:
22/11/2019
Статус:
Затворена
Информация
AA-000933-001
Изграждане на капацитет за проекта за възстановяване на енергийния сектор
Техническата помощ цели да изпълни програма за изграждане на капацитет за ЕМАЕ, доставчика на електричество в Сао Томе. Целта на тази операция за ТП ще бъде да актуализира и изпълни програмата за обучение чрез организация на обучение за обучаващите, както и семинари, работилници и различни обучителни курсове за персонала на ЕМАЕ. Нуждите от обучение засягат подсилването на корпоративна култура и идентичност на успешна и иновативна компания. Освен това, търговският отдел се нуждае от изграждане на капацитет в областите на търговската политика, организацията, управлението, човешките ресурси, културата на клиента, работните процеси, комуникацията, безопасността на работното място. Изисква се и обучение за отдела по електроснабдяване в серия от технически области (поддръжка и работа със съоръжения за генериране и разпределение на електричество, планиране на мрежа за дистрибуция). Отделът за ЧР се нуждае от подсилване на капацитета за извършване на обичайните дейности за управление на ЧР
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
65310000
00
Важни събития
11/09/2019 00:00
22/11/2019 17:00
26/11/2019 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 216-528935
Поправка
08/11/2019 00:00
2019/S 175-425425
Обявление за поръчка
11/09/2019 00:00