Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Многостранни рамкови договори с повторно стартиране на конкурс за предоставяне н...
Възлагащ орган:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Дата на публикация в TED:
25/09/2019
Краен срок за получаване на оферти:
12/12/2019
Статус:
Затворена
Информация
CHAFEA/2019/CP/01
Многостранни рамкови договори с повторно стартиране на конкурс за предоставяне на поведенчески проучвания — трета серия
Целта на рамковия договор е да се предоставят проучвания, свързани с поведението на потребителите или гражданите. При тези проучванията ще се разгледа внимателно въздействието на различните фактори, които оказват влияние върху поведението на потребителите и вземането на решения. Придобитата чрез тези проучвания информация ще подобри разбирането за процесите на вземане на решение при потребителите в ЕС и следователно ще послужи като емпирична база за разработването на политики в бъдеще.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
79300000
00
Additional CPV Supplementary CPV
73210000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
25/09/2019 00:00
12/12/2019 12:00
16/12/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 185-449579
Обявление за поръчка
25/09/2019 00:00