Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Техническа помощ за изготвянето и изпълнението на Общинската инфраструктурна про...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
11/09/2019
Краен срок за получаване на оферти:
06/02/2020
Статус:
Затворена
Информация
AA-010067-001
Техническа помощ за изготвянето и изпълнението на Общинската инфраструктурна програма в Украйна (финансирана от NIP)
Общинската инфраструктурна програма в Украйна (UMIP) е мултисекторна инвестиционна програма, разработена от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), заедно с Министерството на регионалното развитие (MRD) и Министерството на финансите на Украйна (MoF). Най-актуална информация за програмата има налична на адрес http://umip.org.ua/en/about-umip/.Целта е да се предостави техническа помощ за крайните бенефициери, за да се гарантира, че изготвянето, обявяването на обществени поръчки, реализирането и управлението на проектите по програмата се осъществяват съгласно изискванията и стандартите на ЕИБ.Обхватът на услугите за техническа помощ ще включва проектния цикъл, от проучвания за приложимост, приоритетни инвестиционни планове, технически спецификации и тръжни документи до подкрепа за управление на обществени поръчки и проекти (PIU) по време на реализирането, основно във връзка с централното отопление, общественото осветление, водоснабдяването и твърдите отпадъци.
Услуги
Ограничен
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
71314300
00
Важни събития
11/09/2019 00:00
06/02/2020 17:00
15/10/2019 17:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 175-425424
Обявление за поръчка
11/09/2019 00:00