Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за мониторингa на проекти по LIFE (грантове за дейности и операти...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
12/06/2014
Краен срок за получаване на оферти:
07/08/2014
Статус:
Затворена
Информация
ENV.E.4/FRA/2014/0028.
Рамков договор за мониторингa на проекти по LIFE (грантове за дейности и оперативни субсидии), комуникация относно програма LIFE и...
Общата цел на рамковия договор е да предостави следните услуги на възлагащия орган:1. помощ и финансова и техническа подкрепа за мониторинг на отворени проекти по LIFE (оперативни субсидии и грантове за дейности) и нови проекти по LIFE, подбрани по първите 4 покани за грантове за дейности, от които първата се очаква да бъде публикувана през юни 2014;2. помощ за оценката и подбора на предложения за традиционни и интегрирани проекти;3. помощ в общите анализи и докладване на резултатите (по отношение на околната среда и икономическо въздействие и политически последици) по отделни проекти, направление, година, тема, държава-членка и цялата програма;4. помощ и техническа подкрепа за комуникационни дейности на програма LIFE.От изпълнителят също може да се изисква да подпомогне мониторинга, анализа и комуникацията по изпълнявани в момента проекти за еко-иновации по Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (CIP).Следователно, изпълнителят ще трябва да предостави на Комисията екип от хора по този рамков договор, способни да обхванат тази помощ и да са в състояние да отговорят на специфичните искания, заявени от възлагащия орган.Тези специфични искания ще включват подробни технически изисквания за всяка задача, което ще води до специфични споразумения.Основните резултати ще бъдат одобрени като част от специфичните споразумения, предприети в контекста на рамковия договор.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
12/06/2014 00:00
N/A
07/08/2014 16:00
19/08/2014 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2014/S 143-256103 Поправка 29/07/2014 00:00
2014/S 111-195358 Обявление за поръчка 12/06/2014 00:00