Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Преводачески услуги на немски език
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Translation
Дата на публикация в TED:
16/09/2019
Краен срок за получаване на оферти:
28/10/2019
Статус:
Затворена
Информация
TRA/DE/2019
Преводачески услуги на немски език
Европейският парламент, в ролята на възлагащ орган от името на Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, реши да издаде тази покана за участие в търг за сключване на рамкови договори (FWC) за предоставяне на преводачески услуги на документи от един и от много изходни езици: от английски, френски, италиански или испански на немски език.Този рамков договор ще влезе в сила на 1.1.2020 г. или на датата, на която е подписан от последната договаряща се страна , и ще продължи до края на 2020 г. Максималната продължителност на рамковия договор е 5 години.Подписването на рамков договор не представлява задължение за възлагане на задания за превод съгласно това споразумение.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
79530000
LU
Важни събития
16/09/2019 00:00
28/10/2019 23:59
05/11/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 178-432539
Обявление за поръчка
16/09/2019 00:00