Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Най-добри европейски дестинации (EDEN) — Повишаване на информираността и популяр...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Дата на публикация в TED:
23/09/2019
Краен срок за получаване на оферти:
27/11/2019
Статус:
Затворена
Информация
EASME/2019/OP/0020
Най-добри европейски дестинации (EDEN) — Повишаване на информираността и популяризиране на най-добрите европейски дестинации...
Разработване и изпълнение на кампания за повишаване на информираността и популяризиране в цяла Европа на инициативата за най-добри европейски дестинации. Инициативата за най-добри европейски дестинации цели да насърчи устойчиви модели за управление на туристически дестинации в Европа, като се изберат и популяризират най-добрите европейски дестинации (EDEN дестинации).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
73210000
BE1
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Важни събития
23/09/2019 00:00
27/11/2019 23:59
28/11/2019 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 222-543396
Поправка
18/11/2019 00:00
2019/S 183-444697
Обявление за поръчка
23/09/2019 00:00