Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Консултантска подкрепа на звеното за консултантска подкрепа на проекти при изгра...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
17/09/2019
Краен срок за получаване на оферти:
01/11/2019
Статус:
Затворена
Информация
AA-010068
Консултантска подкрепа на звеното за консултантска подкрепа на проекти при изграждането на регионални болници за спешна помощ...
Целта на заданието е да предоставят стратегически и оперативни съвети, както и цялостна подкрепа за управление на проекти на Министерството на здравеопазването при осъществяване на изграждането на 3 регионални болници за спешна помощ в Яши, Клуж и Крайова.Тази поръчка е разделена на 3 обособени позиции:— Обособена позиция 1: Консултантска подкрепа за управление на строителството;— Обособена позиция 2: Подкрепа за планирането;— Обособена позиция 3: Подкрепа за администриране на проекта.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
79410000
Важни събития
17/09/2019 00:00
N/A
N/A
01/11/2019 23:59
05/11/2019 14:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Консултантска подкрепа за управление на строителството Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Партида 2 Подкрепа за планирането Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Партида 3 Подкрепа за администриране на проекта Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 179-434932 Обявление за поръчка 17/09/2019 00:00