Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване в подкрепа на изработването на насоки за най-добри подходи за управлен...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
17/09/2019
Краен срок за получаване на оферти:
18/10/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENV/2019/OP/0008
Проучване в подкрепа на изработването на насоки за най-добри подходи за управление на риска в добивния сектор
Общият обхват на това проучване е да се подпомогне Комисията при определянето на най-добрите подходи за управление на риска за добивния сектор. Проучването трябва да идентифицира ключови въпроси, свързани с безопасността и околната среда и свързаните с тях дейности, включително безопасността на работниците (наричани по-долу „ключови дейности“), като се прилага подход, основан на риска. Трябва да бъдат определени най-добрите подходи за управление на риска за дейностите, които са най-ключови за управлението на риска в областта на околната среда и безопасността.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
90700000
00
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
17/09/2019 00:00
10/10/2019 16:30
11/10/2019 23:59
18/10/2019 16:00
21/10/2019 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 179-434945 Обявление за поръчка 17/09/2019 00:00