Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на обслужване и поддръжка на системите за сигурност и безопасност з...
Възлагащ орган:
European Asylum Support Office (EASO)
Дата на публикация в TED:
15/10/2019
Краен срок за получаване на оферти:
26/11/2019
Статус:
Затворена
Информация
EASO/2019/724
Предоставяне на обслужване и поддръжка на системите за сигурност и безопасност за Европейската служба за подкрепа в областта на...
EASO се нуждае от специализирани услуги, за да гарантира, че всички системи за сигурност са напълно функциониращи във всички части от помещенията ѝ, както и че EASO има пълен контрол върху всички системи за сигурност в сградата.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Рамково споразумение
50413200
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/10/2019 00:00
26/11/2019 14:00
27/11/2019 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Обслужване и поддръжка на противопожарни системи
Предоставяне на чертежи и/или база данни на основните противопожарни системи и устройства за пожарна защита, ако бъдат поискани, осигуряване на правилната работа на системите, както и профилактика и ремонт, включително реагиране при повикване и предоставяне на резервни части, смяна на повредени части, профилактика, калибриране и др.
Партида 2
Обслужване и поддръжка на електронни системи за контрол на достъпа
Предоставяне на чертежи и/или база данни на системите за контрол на достъпа и интерком системата, ако бъдат поискани, осигуряване на правилната работа на системите, както и профилактика и ремонт, включително реагиране при повикване и предоставяне на резервни части, смяна на повредени части, профилактика, калибриране и др.
Партида 3
Обслужване и поддръжка на IP CCTV системи
Предоставяне на чертежи и/или база данни на IP CCTV системите, ако бъдат поискани, осигуряване на правилната работа на системите, както и профилактика и ремонт, включително реагиране при повикване и предоставяне на резервни части, смяна на повредени части, профилактика, калибриране и др.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 221-541107
Поправка
15/11/2019 00:00
2019/S 199-482540
Обявление за поръчка
15/10/2019 00:00