Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поръчка за услуги за поддръжка на охладителните инсталации на Съвместния изследо...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Petten (JRC-PTT)
Дата на публикация в TED:
10/10/2019
Краен срок за получаване на оферти:
12/11/2019
Статус:
Затворена
Информация
JRC/PTT/2019/OP/2721
Поръчка за услуги за поддръжка на охладителните инсталации на Съвместния изследователски център (JRC) в Петен
Съвместният изследователски център (JRC) в Петен желае да сключи рамков договор за услуги с дружество, обхващащ (STEK) проверката/изпитването за теч, профилактичната и ремонтната поддръжка на охладителните системи, монтирани на обекта в Петен, подмяната на малки охладителни инсталации и проверката, изисквана съгласно Директива 2010/31/ЕС (преработената ДЕХС).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-ниска цена
50000000
NL328
Additional CPV Supplementary CPV
42500000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
10/10/2019 00:00
12/11/2019 16:00
14/11/2019 13:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 196-475118
Обявление за поръчка
10/10/2019 00:00